Offensive line

V tretej časti série „O americkom futbale“ si priblížime fungovanie offensu (útoku) a začneme hneď spredu. Vysvetlíme funkciu jednej z najdôležitejších súčastí ofenzívneho tímu a to Offensive line.

Offensive line sa skladá z piatich offensive linemanov, ktorí stoja v prvej línii a čelia najväčšiemu náporu defensu (obrany). Ich úloha sa môže hru od hry líšiť, ale ich primárna zodpovednosť je zabrániť hráčom defense dostať sa k hráčovi s loptou. Pri passovej akcii (keď quarterback loptu hádže) chránia quarterbacka, aby mal dostatok času na prihrávku a pri runovej akcii (keď sa lopta nehádže, ale rovno sa s ňou beží dopredu) majú za úlohu vytvárať cestu hráčovi s loptou a to blokovaním hráčov defensu. Hráči offensive line nie sú elligible receiveri, takže nemôžu príjmať nahrávku ani bežať s loptou. Loptu môžu získať v jedinom špecifickom prípade a to ak ju zdvihnú po fumble (keď hráč bežiaci s loptou z akéhokoľvek dôvodu o loptu príde a tá ostane ležať na ihrisku, jedná sa o fumble a ktorýkoľvek hráč môže loptu zodvihnúť a pokračovať v hre).

Zloženie offensive line

Ako bolo spomenuté, offensive line sa skladá z piatich hráčov a to z jedného centra, dvoch offensive guardov a dvoch offensive tacklov. Center stojí v strede offensive line a pred začiatkom hry má v ruke loptu. Po jeho oboch stranách stoja offensive guardi a na každom konci offensive line stojí jeden offensive tackle.

Offensive line Cassovia Steelers

Center – hráč stojaci v strede offensive line, väčšinou o niečo viac vysunutý smerom dopredu. Jeho úloha je na začiatku akcie snapnúť loptu na quarterbacka (úvodná rozohrávka, ktorou sa začína každá akcia) a následne zadržať hráčov z defensu pri passovej hre, alebo blokovať pri runnovej hre.

Offensive guard – v offensive line sa nachádzajú dvaja, každý po jednej strane centra. Ich úloha je podobná ako úloha centra. Počas passovej hry chránia quarterbacka, počas runnovej hry blokujú hráčov súpera.

Offensive tackle – sú dvaja a stoja na konci offensice line. Väčšinou sú to najrýchlejší hráči offensive line. Majú za úlohu pri passovej hre chrániť quarterbacka a to hlavne z boku. Drvivá väčšina quarterbackov sú praváci a preto stojí k ľavej strane ihriska chrbtom. Táto strana sa v tomto prípade nazýva blind side (slepá strana) a je z nej ľahko napadnuteľný. Preto v profesionálnych tímoch je práve ľavý offensive tackle najlepšie plateným hráčom offensive line, lebo chráni práve blind side quarterbacka. Pri runnovej hre blokujú offensive tacklovia hráčov súpera podobne ako ostatní linemani.

Zodpovednosť offensive line

Passová hra – pri passovej hre sa po snape offensive line stiahne okolo quarterbacka a bráni ho pred hráčmi defensu (vytvára takzvaný pocket), aby mal dostatok času prečítať hru, nájsť voľného receivera a hodiť presnú nahrávku. Počas passovej akcie offensive line nesmie prekročiť line of scrimmage (pomyselná čiara, prechádzajúca miestom, odkiaľ sa na začiatku akcie snapuje lopta) až do chvíle, kým nie je lopta hodená.Runnová hra – pri runnovej hre sa po snape offensive line snaží rozraziť defensive line, alebo odtlačiť defenzívnych hráčov a tak vytvoriť priestor pre hráča s loptou. Po úspešnom bloku na svojho určeného hráča by mal offensive lineman pokračovať blokovaním ďalšieho obráncu v smere behu hráča s loptou.Autor: Nabuko #55