Slovník

Slovník Amerického Futbalistu


A Gap – (diera A) medzera medzi centrom a offense guard-om v offense line.

Audible – Quarterback v hudli oznámi všetkým hráčom útoku, aká hra sa bude hrať. Hráči sa rozostavia a ak si quarterback ešte pred rozohrávkou všimne, že zvolená hra nie vhodná z hocijakého dôvodu, tak znamením (rukou, nohou), alebo slovne ohlási zmenu hry. Táto zmena sa volá audible.

Automatic First Down – (automaticky prvý pokus) Nastáva po personal faule hráča defense. Útočiaci tím bez ohľadu na to , ktorý down už odohral, začína znovu prvým downom.

B Gap – (diera B) Medzera medzi offense guardom a offense tacklom v offense line.

Backfield – Označenie časti ihriska, ktorá sa nachádza za line of scrimmage.

Backup – (záloha) Označenie hráča, ktorý je náhradníkom, alebo dvojkou na danej pozícii.

Backward Pass – (nahrávka dozadu) Každá nahrávka, ktorá smeruje dozadu. Počet prihrávok smerom dozadu nie je obmedzený.

Blind Side – (slepá strana) Strana, ktorú hráč nevidí pre obmedzené periferné videnie. Najčastejšie sa uvádza u quartebackov. Ak quarterback hádže pravou rukou, jeho blind side je ľavá strana.

Blitz – Stratégia defense (obrany), keď hráč / hráči, ktorí normálne ostávajú za Line of Scrimmage, ju prekročia a snažia sa tlakom na quarterbacka prerušiť pokus o pass-ovú hru.

Block – (blokovanie) Stratégia offense (útoku), hráči, ktorí nenesú loptu, bránia hráčom deffense (obrany) k prístupu k hráčovi s loptou a tým mu vytvárajú priestor.

Block in the Back – (blokovanie od chrbta) Faul, keď hráč offense udrie hráča deffense do chrbta. Tento faul je trestaný stratou 10 yardov.

Bump – (úder, náraz) Obranná technika používaná hlavne cornerback-mi. Cornerback sa snaží prvých 5 yardov fyzicky brániť receiver-ovi dostať sa včas na miesto, kde by sa mal nachádzať v čase prihrávky, nesmie ho však držať.

Bye Week – (voľný Týždeň) V NFL týždeň, v ktorom tím neodohrá zápas. Bye week má k dispozícii každý tím NFL.

Call – (signál) Dohodnutý signál, ktorý určuje, aká hra sa bude hrať počas najbližšieho downu.

Chain Crew – Pomáhajú rozhodcom. Dvaja nesú značky, označujúce 10 yardovú vzdialenosť, ktorú musí útočiaci tím prekonať, jeden nesie označovač downu, s ktorým označuje miesto rozohrávky a ktorý pokus nasleduje.

Challenge - Tréner tímu má k dispozícií vlajočku červenej farby, pokiaľ nesúhlasí s rozhodnutím rozhodcov, môže ju hodiť na ihrisko a rozhodcovia preskúmajú situáciu s videorozhodcom. Pokiaľ sa nakoniec potvrdí pôvodný verdikt, tím trénera, ktorý použil challenge, stráca jeden time-out ako trest.

Center – Hráč v offensive line. Na začiatku hry rozohráva loptu quarterbackovi. Po rozohrávke je jeho úlohou blokovať obráncov a chrániť quarterbacka.

Chop Block – Hráč offense blokuje hráča z defense pod pásom, najčastejšie na kolená a druhý hráč z offense blokuje toho istého hráča defense nad pásom. Je to faul, ktorý je trestaný stratou 15 yardov z miesta rozohrávky.

Contain – Stratégia deffense, proti behom do strany. Umožňuje obrancom zastaviť beh s minimálnym alebo žiadnym ziskom yardov.

Conversion – po touchdowne nasleduje conversion, vtedy má tím možnosť získať extra pointy tým, že buď kope na bránu za 1 bod, alebo sa pokúsi znovu preniesť loptu do súperovej end zone za 2 body.

Cornerback - Člen deffense, ktorý má na starosti pokrývanie receiverov tým, že im bráni zachytiť prihrávku. Patrí k secondary defense.

Cover – (pokrytie) Stratégia deffense, ktorá má primárnu úlohu zabrániť zachyteniu prihrávky hráčom offense. Najčastejšie používané sú Man To Man („osobka“) a Zone (zóna).

Cut – Náhla zmena smeru bežiaceho hráča.

Cut Block – Blokovacia technika hráčov offense, ktorá mieri pod pás protihráča.

Dead Ball – (mŕtva Lopta) Lopta, s ktorou sa ďalej nesmie hrať. Keď sa lopta stane mŕtvou, končí sa akcia útočiaceho tímu.

Deep Pass – Dlhá prihrávka smerom dopredu, ktorá letí hlboko do súperovho územia.

Defense – Obrana. Jej úlohou je zabrániť súperovi skórovať a zabrániť mu počas štyroch downov prejsť vzdialenosť 10 yardov. V ideálnom prípade urobiť turnover, čím defence získa opäť držanie lopty pre svoj tím, alebo skórovať po turnovery (tzv. pick-six).

Defensive Back – Spoločné označenie pre cornerbacka a safety-ho, tiež nazývané aj secondary defense. Majú na starosti hlavne obranu proti passovej hre súpera tým, že bránia zachyteniu prihrávok a taktiež slúžia ako posledná línia obrany.

Defensive Coordinator – (koordinátor obrany) Človek na side line (striedačke), alebo mimo ihriska, ktorý riadi defense. Posiela jej cally (signály), čo majú hrať na základe prečítania hry súperovej offense.

Defensive End – Člen defensive line, ktorý stojí na konci defensive line. Jeho úlohou je zastaviť behovú hru a vytvárať tlak na quarterbacka. V ideálnom prípade zložiť quarterbacka skôr, ako stihne loptu prihrať.

Defensive Line – Prvá línia obrany. Ich počet je rôzny (od 3 do 5) podľa zvolenej stratégie. Defensive Line sa skladá z nose tackle, defensive tackle a defensive end. Ich úlohou je zastaviť behovú hru stredom ihriska a vytvárať tlak na quarterbacka. V ideálnom prípade zložiť quarterbacka skôr, ako stihne prihrať.

Defensive Lineman – Člen defensive line. Počet defensive lineman-ov je rôzny (od 3 do 5) podľa zvolenej stratégie. Defensive line sa skladá z nose tackle, defensive tackle a defensive end. Ich úlohou je zastaviť behovú hru stredom ihriska a vytvárať tlak na quarterbacka. V ideálnom prípade zložiť quarterbacka skôr, ako stihne prihrať.

Defensive Tackle - Člen defensive line. Stojí medzi defensive end-om a defensive nosetackle-om. Ak obrana hrá bez nousetackle-a, tak stoja dvaja defensive tackle-ovia v strede vedľa seba. Ich úlohou je zastaviť behovú hru stredom ihriska a vytvárať tlak na quarterbacka. V ideálnom prípade zložiť quarterbacka skôr, ako stihne prihrať.

Delay of Game – (zdržiavanie hry) Faul, ktorého sa dopustí útočiací tím, keď nestihne rozohrať v stanovenom čase. Útočiaci tím musí rozohrať do 25 sekúnd od písknutia rozhodcu, inak bude potrestaný stratou 5 yardov.

Down – (pokus) Pokus útočiacého tímu o zisk územia. Down sa začína snap-om (rozohrávkou) a končí, keď sa stane lopta nehrateľnou. Útočiací tím má k dispozícií 4 downy na prekonanie 10 yardovej vzdialenosti.

Down By Contact – (zložený kontaktom) Ak je hráč s loptou zložený iným hráčom, alebo sa dotke zeme troma bodmi a v jeho blízkosti sa nachádza hráč súperovho tímu, je tento hráč považovaný za down by contact a lopta, ktorú nesie, sa považuje za dead ball (mŕtvu loptu) a tým sa ukončuje akcia. Ak ale v jeho okolí žiaden hráč súperovho tímu nie je, môže vstať a pokračovať ďalej v hre. Tak to platí v NFL. Podľa NCAA pravidiel (platia pre vysoke školy), ak sa hráč dotkne troma bodmi zeme (dlaň sa neráta), tak je považovaný za down by contact bezohľadu na to, či sa v jeho okolí nachádzal súperov hráč. V Európe sa hrá práve podľa NCAA pravidiel.

Down Marker – Tabuľka s aktuálnym poradovým číslom downu, ktorú drží jeden člen chain crew na kraji ihriska, na mieste, odkiaľ sa rozohráva daný down.

Drive – Séria downov (pokusov), ktorú odohrá útočiací tím od chvíle, čo výjde na ihrisko až do chvíle, kým nestratí loptu, respektíve sa mu podarí skórovať.

Drop – (pustiť) Situácia, keď sa útočiacemu hráčovi nepodarí spracovať prihrávku.

Eligible Receiver – Označenie pre hráčov, ktorí môžu prijať nahrávku od quarterbacka. Nie všetci hráči útoku môžu dostať nahrávku.

Encroachment – Faul, ktorého sa dopúšťa obranca tým, že prekročí line of scrimmage pred rozohratím a pri pokuse o fyzický kontakt s hráčom útoku ho donúti sa pohnúť . Tento faul je trestaný stratou 5 yardov.

End Zone – Je to 10 yardová zóna na oboch koncoch ihriska. Je to skórovacie územia, kam sa snažia oba tímy dostať loptu. Ak sa hráčovi s loptou podarí dostať do súperovej end zone, tak skóruje touchdown.

Extra Point – (extra bod) Tento extra bod má možnosť získať tím, ktorý skóroval touchdown. Môže si tým vylepšiť skóre o 1 bod kopom na bránku, alebo 2 bodmi pokusom preniesť loptu znovu do súperovej end zone.

Facemask – Ochranná maska tváre upevnená na prilbe. Druhý význam tohto pojmu je faul, keď hráč chytí protihráča za jeho facemask rukou. Tento faul je trestaný stratou 15 yardov.

Fair Catch – Hráč, ktorý chytá loptu po kick-off, alebo punte môže zdvihnúť ruku, čím dáva najavo hráčom súperiacého tímu, že po zachytení lopty sa vzdáva práva s ňou behať a tým sa ukončí akcia. Hráči súpera ho tým pádom nebudú atakovať. Tento signál sa využíva hlavne v situáciách, keď sú súperovi hráči príliš blízko a hrozila by strata lopty pri pokuse získať yardy behom po zachytení lopty.

Fair Catch Interference – Faul, ktorého sa hráč dopúšťa, keď atakuje hráča, ktorý signalizoval fair catch. Tento faul je trestaný stratou 15 yardov.

Fake - Stratégia útočiaceho tímu, hráči sa predstieraním puntu alebo výkopu na bránu snažia zmiasť obrancov, ale v skutočnosti zahrajú regulérnu akciu, ktorou sa snažia získať, čo najviac yardov.

False Start – Faul, ktorého sa dopúšťa hráč útočiaceho tímu, keď sa na line of scrimmage pohne, alebo sa ako hráč v poli pohne smerom dopredu skôr, ako sa rozohrá. Tento faul sa trestá stratou 5 yardov.

Field Goal – Útočiaci tím sa môže pokúsiť skórovať aj kopom na bránku na konci end zone. Ak sa podarí kopnúť loptu medzi tyčky brány, tím získava 3 body.

First Down – (prvý pokus) Prvý zo štyroch pokusov, ktorý má útočiací tím k dispozícií na prekonanie desiatich yardov. Každým prekonaním 10 yardovej hranice získava útočiaci tím ďalší first down.

Flag – (vlajka) V americkom futbale rozhodca hodí na miesto, kde sa faul stal, vlajočku a nechá hru plynúť ďalej až po koniec akcie. Po dohratí akcie rozhodca vlajočku vezme, oznámi, aký faul sa stal a ako bude potrestaný. Najčastejšie sú vlajočky na označenie faulov žlté (tréneri tímov majú k dispozícii červené vlajočky – pozri heslo Challenge).

Forced Fumble – (vynútená strata lopty) Nastáva, keď hráčovi s loptou hráč súpera loptu vybije z rúk. Tá ostáva i naďalej hrateľná a môže ju ktokoľvek zdvihnúť a bežať s ňou ďalej. Ak pod kontrolu získa loptu brániaci sa tím, tak sa zmení držanie lopty a po prerušení akcie nastúpi na ihrisko útok braniaceho sa tímu.

Forward Pass – (nahrávka dopredu) Pokiaľ quarteback neprekročí line of scrimmage, má povolenú jednu prihrávku smerom dopredu cez line of scrimmage. Túto prihrávku môžu zachytiť iba eligible receiveri.

Fourth Down – (štvrtý pokus) Posledný pokus útočiaceho tímu prekonať hranicu 10 yardov. Ak sa im to nepodarí, strácajú loptu a z miesta, kde skončil ich útok, útočí súper. Preto sa zvykne posledný down využiť na punt (odkop) lopty smerom do súperovho územia, aby mal čo najnevýhodnejšiu pozíciu na začiatku svojho útoku. Keď sa útočiaci tím nachádza dosť blízko súperovej end zone, môže sa pokúsiť o field goal (gól z ihriska), čo mu môže priniesť aspoň zisk troch bodov.

Free Safety – Člen defense tímu a secondary defence. Najčastejšie stojí hlboko v bránenom území, kde má za úlohu pokrývať dlhé príhravky a pomáhať cornerbackom pri pokrývaní receiverov. Mal by byť posledným mužom defence a posledná línia obrany.

Fullback – Člen offense tímu. Pri rozohrávke stojí najčastejšie za quarterbackom. Narozdiel od runningbacka jeho úloha je väčšinou blokovacia. Vytvára cestu pre runningbacka skrz súperovu obranu, alebo chráni quarterbacka, aby mal čas na dlhú prihrávku. Je však tiež využívaný aj v behových hrách, kde môže dostať loptu miesto runningbacka. Taktiež je to elligible receiver, takže môže dostať nahrávku dopredu za line of scrimmage.

Fumble – (strata Lopty) Situácia, keď hráč s loptou z akéhokoľvek dôvodu o loptu príde. Lopta ostáva hrateľná, aj keď dopadne na zem a môže ju ktokoľvek zdvihnúť a bežať s ňou. Ak pod kontrolu získa loptu brániaci sa tím, tak sa zmení držanie lopty a po prerušení akcie nastúpi na ihrisko útok braniaceho sa tímu.

Fumble Recovery – Keď hráč s loptou z akéhokoľvek dôvodu o loptu príde, nastáva fumble. S loptou sa môže ďalej hrať („živá lopta“), aj keď dopadne na zem, ktokoľvek ju môže zdvihnúť a bežať s ňou ďalej. Zdvihnutie lopty po fumble sa nazýva fumble recovery.

Goal Line – Čiara oddeľujúca ihrisko od endzone. Ak sa tímu podarí za ňu dostať loptu, skóruje touchdown. Goal Line môže byť aj označenie taktiky defence, ktorú využíva posledných 10 yardov pred svojou end zone.

Hail Mary – Názov pre akciu offence, odvodený od modlitby. Je to veľmi riskantná akcia a využíva sa, keď už útočiaci tím nemá čo stratiť. Do konca zápasu ostáva len čas na jednu – dve akcie a útočiaci tím musí skórovať, aby vyhral zápas. Všetci elligible receivery sa rozbehnú hlboko do súperovho územia potom quarterback hodí dlhú nahrávku a dúfa že sa ju jednému z receiverov podarí zachytiť. Na túto taktiku je defence pripravená a očakáva ju, takže málokedy uspeje.

Hand Off – Odovzdanie. Quarterback odovzdá loptu inému hráčovi, najčastejšie runningbackovi. Ide o priame prebratie z rúk do rúk, takže lopta neletí vzduchom.

Hash marks – Čiary namaľované na ihrisku po celej jeho dĺžke, každý jeden yard (ihrisko má 100 yardov). Hash marky sú v dvoch radoch vzdialené od stredu ihriska 9 yardov na každú stranu. Tým po celej dĺžke v strede ihriska vymedzujú územie 13,3 yardov, z ktorého sa rozohrávajú akcie. Ak akcia skončí mimo tohto územia, tak ďalšia akcia začína z hash marku.

Holder – Hráč special teamu, ktorý chytá snap (rozohrávku) a pridržiava loptu kickerovi, ktorý ju vykopáva.

Holding – Faul, ktorého sa dopúšťa hráč, ak chytí a drží protihráča. Ak sa holdingu dopustí hráč offense, je potrestaný stratou 10 yard-ov, ak sa ho dopustí hráč defense, je potrestaný stratou 5 yard-ov a automatic first down.

Horse Collar – Faul, keď hráč je stiahnutý za golier zozadu. Tento faul je trestaný stratou 15 yard-ov a automatic first down.

Huddle – (zoskupiť) pred každým downom sa offense zoskupi do kruhu okolo quarterbacka, ten zahlási call pre najbližšiu akciu. Toto zoskupenie sa nazýva huddle.

Illegal Formation – Faul, ktorého sa dopúšť offense, keď nemá postavených na line of scrimmage 7 hráčov. Ak je postavený akýkoľvek iný počet hráčov, tím je potrestaný stratou 5 yardov.

Illegal Motion – Faul, ktorého sa dopúšťa offense, ak sa jeden z jej hráčov sa počas snapu (rozohrávky) pohne smerom dopredu. Pred snapom musí celá offense nehybne stáť jednu sekundu. Tento faul je trestaný stratou 5 yardov.

Illegal Shift – Faul, ktorého sa dopúšťa offense, keď je v motion viac ako jeden hráč pred snapom. Kým sa nerozohrá, musia hráči offense stáť nehybne na svojom mieste. Len jednému hráčovi je dovolený presun na iné miesto (motion). Ak sa má presunúť viac hráčov, tak druhý hráč musí počkať, kým ten prvý svoj presun dokončí a ostane nehybne stáť na pozícii. Tento faul je trestaný stratou 5 yard-ov.

Incomplete Pass - (neskompletizovaná prihrávka)Prihrávka, ktorá nebola zachytená.

Interception – (zachytenie) Situácia, keď obranca zachytí prihrávku útočiaceho tímu. Vtedy získava loptu pre svoj tím a môže s ňou behať smerom k súperovej end zone a pokúsiť sa skórovať. Ak je zložený skôr, tak sa na ihrisku vymení defense s offense a pokračuje útok z miesta, kde bol ich obranca zastavený.

Kicker – Člen special teamu, ktorý vykopáva loptu počas kick-offu, alebo kope na bránu, ak sa počas hry tím pokúša skórovať field goal, alebo získať extra point po touchdowne.

Kick-Off – (Výkop) Vykonáva sa na začiatku zápasu, po polčase a po skórovaní. Lopta sa umiestní na 35 yardovú čiaru do stredu. Tím, ktorý má kick-off, zoradí 10 hráčov do jednej línie na 30 yardovej čiare. Jedenásty hráč je kicker, ktorý stojí odstúpený a s rozbehom loptu vykopne hlboko do súperovho územia. Lopta musí prejsť aspoň 10 yardov. Ostatní hráči sa rozbehnú a snažia sa dobehnúť k hráčovi súpera, ktorý loptu zachytáva, aby ho zložili s čo najmenším ziskom územia. Lopta je počas kick-offu živá a pokiaľ ju returner nezachytí, môže s ňou hrať ktokoľvek.

Kick-Off Return – Tím, ktorý prijíma vykopnutú loptu, sa rozostaví na svojej polovici ihriska. Vzadu stoja väčšinou dvaja returneri, ktorí sa snažia zachytiť vykopnutú loptu a potom s ňou bežať do súperovej end zone. Ostatní hráči tímu ich chránia a robia im cestu, aby dobehli čo najďalej a tak získali výhodné postavenie pre svoj offense tím.

Kneel - (koleno) Stratégia offense, ak vyhráva. Využíva sa, keď je útočiaci tím vo vedení a nechce riskovať ďalšou hrou prípadnu stratu lopty a do konca zápasu ostáva menej ako 2 minúty. Quarterback oznámi rozhodcom, že „idú na koleno“ a po snape si s loptou v rukách hneď kľakne na jedno koleno. V takom prípade je považovaný za zloženého na ihrisku, čas plynie ďalej. Na rozohratie má ďalších 25 sekúnd. Takto to môže zopakovať 4-krát, čím uplynie čas do konca zápasu. Ak sa zahlási hra „na koleno“, defense sa nesnaží atakovať hráča s loptou, len pre istotu stojí pripravená na line of scrimmage. Táto taktika sa nazýva aj winning formation.

Line Of Scrimmage – Pomyselná čiara cez šírku ihriska. Rozhodca po dohratí akcie položí loptu na miesto, kde bola akcia ukončená. Tam, kde rozhodca loptu položil, prechádza line of scrimmage. Z tohto miesta sa potom rozohráva ďalšia akcia.

Linebacker – pozícia v defense tíme. Linebackeri stoja za defensive line a sú preto druhou líniou obrany. Ich úlohou je zastavovať behové hry útočníkov a brániť krátkym prihrávkam tesne za line of scrimmage.

Lineman – člen offensive alebo defensive line.

Live Ball – (živá lopta) Lopta, s ktorou je možné ešte ďalej hrať, i keď spadla na zem. Napríklad pri fumbli, alebo kick-offe, keď sa lopty nikto nedotkne, je stále považovaná za živú, čiže akcia, ktorá bola započatá, stále pokračuje.

Long Snapper – člen special tímu, ktorý rozohráva loptu na puntera, alebo holdera. Punter aj holder stoja výrazne odstúpení a preto je tento snap výrazne dlhší ako normálny snap v priebehu hry. Snappera nesmie žiaden hráč atakovať, pokiaľ sa nezdvihe.

Man To Man – („osobka“) Stratégia defence, keď má každý hráč prideleného jedného hráča súpera, ktorého bráni. Man to man je najčastejšie povel pre secondary defense, ktorá má na starosti pokrývanie receiverov a prihrávok.

Middle Linebacker – člen defense, ktorý stojí v strede šírky ihriska priamo za svojou defensive line. Jeho úlohou je hlavne zabraňovať behovým hrám cez stred ihriska a bránenie krátkym nahrávkam v tomto území. Táto pozícia sa nazýva aj inside linebacker.

Motion – Stratégia offense, keď jeden z hráčov offense po rozostavení zmení svoju pozíciu (napríklad prebehne z pravej na ľavú stranu ihriska). Offense môže mať v motione naraz len jedného hráča, ktorý sa pred snapom musí zastaviť na pozícii minimálne na 1 sekundu. Keď sa prvý hráč zastaví, môže sa začať motionovať druhý hráč. Táto stratégia má za úlohu zmiasť defense súpera ešte pred snapom.

NFL – (National Football League) Najvyššia súťaz v americkom futbale.

No Huddle – Stratégia offense, keď je dopredu rozhodnuté, aké cally bude offense hrať a preto sa nemusia zoskupovať do huddlu po pokyny. Miesto toho sa rovno rozostavia a hrajú. Táto stratégia má za úlohu zmiasť defense súpera, vyčerpať ju a priviesť do psychickej nepohody. Nevýhodou však je, že cally sú dané dopredu a preto nemôžu pružne reagovať na podmienky v hre.

Nosetackle - Člen defensive line. Stojí v strede defensive line oproti centrovi útočiacého tímu. Jeho úlohou je zastaviť behovú hru stredom ihriska a vytvárať tlak na quarterbacka. V ideálnom prípade zložiť quarterbacka skôr, ako stihne prihrať.

Offense – Útok. Nastupuje na ihrisko, keď má tím v držaní loptu a pokúša sa skórovať. Základným cieľom offence je získať first down, čiže sa snažia prekonať vzdialenosť 10 yardov počas štyroch downov.

Offensive Coordonator – (koordinátor útoku) Človek na side line (striedačke) alebo mimo ihriska, ktorý riadi offense. Posiela jej cally (signály), čo majú hrať na základe prečítania hry súperovej defense.

Offensive Guard – Člen offense a offensive line. Stojí vedľa centra, ktorý snapuje loptu quarterbackovi. Jeho úlohou je chrániť quarterbacka, aby mohol prečítať hru a rozhodovať sa, alebo blokovať súperov a vytvárať tak cestu pre behovú hru.

Offensive Line – Najčastejšie je v offensive line 5 linemanov. Ich úlohou je chrániť quarterbacka, aby mohol prečítať hru a rozhodovať sa, alebo blokovať súperov a vytvárať tak cestu pre behovú hru. Offensive line sa skladá z centra, offensive guardov a offensive tackleov.

Offensive Tackle - Člen offense a offensive line. Stojí vedľa offensive guarda, na kraji offensive line. Jeho úlohou je chrániť quarterbacka, aby mohol prečítať hru a rozhodovať sa, alebo blokovať súperov a vytvárať tak cestu pre behovú hru.

Offseason – Obdobie po skončeni sezóny.

Offside – Faul, ktorého sa dopúšťa defence tým, že niektorý hráč prekročí line of scrimmage skôr, ako censter snapne loptu. Tento faul je trestaný stratou 5 yardov.

Onside Kick – Stratégia special tímu, keď počas kick-offu kicker nevykopne loptu hlboko do súperového územia, ale miesto toho ju kopne na stranu. Lopta podľa pravidiel musí preletieť minimálne 10 yardov smerom dopredu. Pri tejto stratégií je šanca, že kickerovi spoluhráči stihnú loptu zachytiť skôr, ako súper a tým neodovzdať držanie lopty súperovi. Rizikom je, že keď sa to nepodarí, súperov útok začína z polovice ihriska a tím má omnoho väčšiu šancu na skórovanie.

Open – Pojem, ktorý označuje receivera, ktorý nie je pokrytý obrancom a môže prijímať prihrávku.

Outside Linebacker – Člen defense, ktorý stojí v druhej línii obrany, ale po stranách defense line. Jeho úlohou je zastavovať behové hry po stranách a pokrývať krátke prihrávky.

Pass – Akcia offense, keď quarterback hádže loptu na jedného z elligible receiverov, ktorý vybehli do súperovho územia. Ostatní hráči sa stiahnú okolo quarterbacka, vytvoria pocket a snažia sa ho chrániť a dať mu dosť času na prihrávku.

Pass Interference – Faul, ktorého sa dopúšťa hráč, ktorý fyzicky bráni súperovi v zachytení prihrávky. Môžu sa ho dopustiť hráči defense a aj offense. Je trestaný stratou 15 yardov. Ak sa ho dopustí hráč defense, tak je navyše aj automatic first down a ak sa ho dopustí hráč offense, tak strácajú jeden down.

Pick-six – Situácia, keď obranca získa loptu a podarí sa mu skórovať touchdown tým, že dobehne do súperovej endzone počas jeho útoku.

Pocket – Termín označujúci priestor, ktorý vytvoria offensive linemani okolo quarterbacka, aby ho chránili a dali mu čas v pokoji prečítať hru a rozhodovať sa.

Possession – (vlastníctvo) Označenie držania lopty. Tím, ktorý má possession, má v držaní loptu a útočí.

Preseason – Obdobie pred sezónou, keď tímy sa pripravujú na sezónu.

Punt – (odkop) Po neúspešnom útoku sa offense snaží loptu odkopnúť čo najďalej do súperovho územia, aby sťažili postup súperovi. Punt vykonáva special tím a puntuje ho punter, ktorý loptu puntuje z ruky potom, čo dostane snap od longsnappera. Súper sa snaží punt zblokovať, preto spoluhráči najprv bránia puntera a až potom vybehávajú zastavovať postup returnera, ktorý sa snaží loptu zachytiť a doniesť ju čo najbližšie k end zone.

Punt Return – Situácia, ktorá nastáva, keď sa útočiaci tím snaží odkopnúť loptu do súperovho územia. Tím, ktorý vykonáva punt return, sa najskôr snaží zablokovať samotný punt a tým nestratiť územie. Keď sa nepodarí punt zablokovať, tak returner loptu zachytáva a snaží sa ju doniesť čo najbližšie k súperovej end zone. K tomu mu pomáhajú spoluhráči, ktorí blokujú súperov a robia mu cestu.

Punter – Člen special tímu. Vykonáva odkop lopty z ruky počas puntu. Punter počas puntu nesmie byť atakovaný súperom, ten sa môže len snažiť zablokovať samotný punt.

Playbook – Zoznam akcií a callov, ktoré plánuje tím hrať počas zápasu.

Quarterback – Člen offense tímu. Jeho úlohou je viesť útok, rozhodovať, aká akcia sa bude hrať na základe toho, ako prečíta defense súpera. Po snape dostáva loptu a rozhoduje sa, čo s ňou ďalej urobí, či ju odovzdá runningbackovi na beh, alebo či ju nahrá dopredu receiverovi. Niekedy s loptou beží sám.

Red Zone – Označenie priestoru medzi end zone a 20 yardovou hranicou brániaceho sa tímu.

Referee – Rozhodca.

Return – Akcia, pri ktorej sa tím snaží po punte, alebo kick-offe zachytiť loptu a bežať s ňou späť smerom k súperovej end zone.

Run – Akcia offense, keď loptu nehádžu dopredu, ale jeden z hráčov s ňou beží a snaží sa dobehnúť čo najďalej. Jeho spoluhráči blokujú súpera a vytvárajú mu cestu.

Runningback – Člen offense tímu, ktorý stojí počas snapu za quarterbackom. Jeho úloha je bežať s loptou, keď mu ju quarterback odovzdá, alebo počas passovej hry väčšinou quarterbacka chrániť. Runninback je tiež elligible receiver, takže môže prijímať prihrávky za line of scrimmage.

Rush – pozri Run.

Sack – Označenie situácie, keď sa obrancovi podarí zložiť quarterbacka ešte skôr, ako stihne prihrať loptu.

Safety – Situácia, keď hráč útočiaceho tímu s loptou je zložený obrancom vo svojej vlastnej end zone. Tím obrancu získava 2 body. Druhý význam je pomenovanie člena defense tímu a secondary defense, ktorý stojí hlboko v bránenom územi, kde pomáha cornerbackom a pokrýva prihrávky.

Screen – Taktika offense, keď jeden s elligible receiverov nevybieha za line of scrimmage, ale ostáva na nej stáť. Tam dostane nahrávku od quarterbacka a beží s loptou dopredu. Táto stratégia sa využíva hlavne vtedy, keď defense je stiahnutá hlbšie, lebo očakáva dlhú nahrávku.

Secondary Defense – Súhrnné označenie cornerbackov a safety-ov. Secondary defense je zodpovedná hlavne za pokrývanie dlhých nahrávok.

Side Line – Čiara ohraničujúca ihrisko po stranách.Taktiež sa používa ako označenie pre striedačku.

Snap – Rozohrávka. Na začiatku hry drží loptu center, ktorý ju na dohodnuté znamenie snapne (rozohrá) na quarterbacka. Tým sa začína útočná akcia.

Special Team – (špeciálny tím) Je určený na špeciálne situácie ako kick-off, punt, field goal a získavanie extra pointov.

Starter – Označenie hráča, ktorý je postavený ako jednotka na svojej pozícií.

Strong Safety – Člen defense tímu, ktorý má rôzne využitie. Záleží od stratégie zvolenej pre hru defense. Môže stať vzadu hlboko v bránenom územi a pomáhať free safety-mu, alebo byť postavený viac pri line of scrimmage a pomáhať outside linebackerovi, prípadne cornerbackovi.

Strong Side – (silná strana) Strana, na ktorej defense predpokladá, že je väčšia šanca na passovú hru súpera a tak tam rozmiestni viac obrancov.

Tackle – defenzívny zákrok, pri ktorom sa hráč defense snaží fyzicky zložiť hráča s loptou na zem.

Tight End – Člen offense, stojí dostúpený pri offense line. Jeho práca je buď pomáhať linemanom chrániť quarterbacka, robiť bloky a tak vytvárať cestu pre hráča s loptou, alebo môže prijímať nahrávku za line of scrimmage, lebo je taktiež elligible receiver.

Timeout – Prerušenie hry, ktoré si môže vyžiadať ako útočiací tím, tak aj brániaci sa. Počas timeoutu sa časomiera zastavuje. Zo strategických dôvodov sa zastavovanie časomiery využíva hlavne na konci zápasu, keď sa útočiaci tím snaží ešte skórovať (tzv. time management). Každý tím má k dizpozícií 3 timeouty na polčas. Nevyužité timeouty z prvého polčasu sa do druhého neprenášajú.

Touchback – Môže nastať za rôznych okolností. Pri kick-offe ak lopta výjde mimo ihriska cez end zone, alebo keď returner zachytí loptu vo svojej end zone a kľakne si. Ďalšia možnosť je pri punte, ak returner zachytí loptu vo svojej end zone a kľakne si, alebo lopta dopadne do end zone. Posledný spôsob, ako môže nastať touchback je, keď je po turnovery brániaci hráč zložený vo vlastnej end zone. Po touchbacku tím, ktorý má v držaní loptu, rozohráva zo svojej 20 yardovej čiary.

Touchdown – Spôsob skórovania. Ak sa útočiacemu tímu podarí preniesť loptu za goal line do súperovej end zone, skóruju touchdown, za ktorý si pripíšu 6 bodov. Po touchdowne má tím možnosť získať extra pointy tým, že buď kope na bránu za 1 bod, alebo sa pokúsi znovu preniesť loptu do súperovej end zone za 2 body.

Trips – Situácia, keď na jednej strane ihriska stoja 3 receiveri.

Turnover – Situácia, keď sa defence podarí získať loptu od offense útočiaceho tímu pomocou interception, alebo fumblom. Tým sa zmení držanie lopty.

Twins – Situácia, keď na jednej strane ihriska stoja 2 receiveri.

Two minutes warning – Varovanie od rozhodcov, že do konca zápasu ostávajú len dve minúty. Počas tohto warningu sa zastavuje čas.

Weak Side – (slabá strana) Strana, na ktorej defense predpokladá, že je menšia šanca na passovú hru súpera a tak tam rozmiestni menej obrancov.

Wide Receiver – Člen offense tímu, ktorý vybieha za line of scrimmage do územia súpera, kde sa snaží uvoľniť, aby mu mohol quarterback hodiť prihrávku.

Yard – Dĺžková miera používaná v americkom futbale. 1 yard = 0,914 metra.

Zone – (zóna) Stratégia defense, keď každý hráč má určený priestor, ktorý bráni.